Kontakt

OFTUM TRADE s.r.o.
Lorinčík 54
040 11 Košice
IČO: 48 213 489
DIČ: 2120087156
IBAN: SK 76 1100 0000 0029 4900 6619

 

Infolinkainfo@vsetkopreoci.sk

Objednávkyobjednavky@vsetkopreoci.sk

Reklamácie: reklamacie@vsetkopreoci.sk

Zákaznícka linka: +421 911 376 697

Zodpovedná osoba: Aneta Torjaiová
Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547